6. osztály_hagyományos vázlatok

A vázlatok Horváth Péter könyvéből készültek (Nemzeti kiadó)

A KÖZÉPKORI EURÓPA


Európa új arca

Content for item 1

A feudalizmus kialakulása

Content for item 1

Az uradalom

Content for item 1

A középkori keresztény egyház

Content for item 1

A nyugati keresztény császárság

Content for item 1

A lovagok világa

Content for item 1

A keresztes hadjáratok kora

Content for item 1

Élet a középkori városokban

Content for item 1

A céhek kialakulása

Content for item 1

A százéves háború

Content for item 1

Az iszlám

Content for item 1

Támad a török

Content for item 1

A humanizmus és a reneszánsz

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

AZ ÁRPÁD-HÁZ


A kalandozások

Content for item 1

Géza és István

Content for item 1

A magyar állam megalapítása

Content for item 1

A keresztény egyház megalapítása

Content for item 1

Zűrzavaros évtizedek

Content for item 1

I. (Szent) László és Könyves Kálmán királysága

Content for item 1

III. Béla

Content for item 1

II. András kora

Content for item 1

A tatárjárás

Content for item 1

A második honalapítás

Content for item 1

Magyar koronázási jelvények

Content for item 1

Árpád-kori emlékeink

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

A VIRÁGZÓ MAGYAR KÖZÉPKOR


I. Károly királysága

Content for item 1

I. Károly gazdasága

Content for item 1

I. (Nagy) Lajos

Content for item 1

Zsigmond, a császár és király

Content for item 1

Parasztfelkelés Erdélyben

Content for item 1

Középkori magyar társadalom

Content for item 1

A középkori magyar városok

Content for item 1

Hunyadi János, a törökverő

Content for item 1

A nándorfehérvári diadal

Content for item 1

Hunyadi Mátyás

Content for item 1

Magyar reneszánsz

Content for item 1

A Jagellók kora Magyarországon

Content for item 1

A mohácsi vész

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

AZ ÚJKOR


Az Európán kívüli világ

Content for item 1

A tollas kígyó országában

Content for item 1

Fölfedezők és hódítók

Content for item 1

A fölfedezések hatása

Content for item 1

Reformáció és katolikus megújulás

Content for item 1

A reformáció következményei

Content for item 1

Küzdelem a tengerekért

Content for item 1

Forradalom Angliában

Content for item 1

A Napkirály udvarában

Content for item 1

Nagy Péter cár Oroszországa

Content for item 1

Tudomány és kultúra az újkor kezdetén

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

MAGYAR ÚJKOR


Az ország három részre szakadása

Content for item 1

Végvári hősök

Content for item 1

A királyi Magyarország

Content for item 1

Reformáció és ellenreformáció Magyarországon

Content for item 1

Bocskai István Habsburg-ellenes harca

Content for item 1

Erdély aranykora

Content for item 1

Habsburg-ellenes harcok a XVII. század második felében

Content for item 1

A török kiűzése Magyarországról

Content for item 1

A Rákóczi-szabadságharc előzményei

Content for item 1

A Rákóczi-szabadságharc

Content for item 1

A Rákóczi-szabadságharc bukása

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1