8. osztály_hagyományos vázlatok

A vázlatok Horváth Péter könyvéből készültek (Nemzeti kiadó)

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT


Európa az első világháború után

Content for item 1

Demokrácia vagy diktatúra?

Content for item 1

Oroszország az első világháború után

Content for item 1

A sztálini Szovjetunió

Content for item 1

A fasiszta hatalomátvétel Olaszországban

Content for item 1

A nagy gazdasági világválság

Content for item 1

Az Egyesült Államok válságpolitikája

Content for item 1

Németország a két világháború között

Content for item 1

Hitler hatalomra jutása

Content for item 1

A második világháború előestéjén

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON


Az őszirózsás forradalom

Content for item 1

Polgári köztársaság

Content for item 1

A Magyarországi Tanácsköztársaság

Content for item 1

Az ellenforradalom hatalomra jutása

Content for item 1

Trianon

Content for item 1

A trianoni béke következményei

Content for item 1

A bethleni konszolidáció

Content for item 1

Magyarország a gazdasági válság idején

Content for item 1

Kényszerpályán a magyar külpolitika

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

A II. VILÁGHÁBORÚ


A második világháború kezdete

Content for item 1

Hitler nyugati hadjárata: Franciaország

Content for item 1

Hitler nyugati hadjárata: Anglia

Content for item 1

Európai háborúból világháború: Pearl Harbor

Content for item 1

Európai háborúból világháború: A Szovjetunió megtámadása

Content for item 1

A holokauszt

Content for item 1

Felülkerekednek a szövetségesek

Content for item 1

A második világháború vége

Content for item 1

Magyarország hadba lépése

Content for item 1

Magyarország a második világháborúban

Content for item 1

Magyarország a második világháború utolsó éveiben

Content for item 1

Békekötések és büntetések

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁG


Az ENSZ

Content for item 1

A kétpólusú világ

Content for item 1

Kommunista diktatúrák

Content for item 1

A hidegháború

Content for item 1

Helyi háborúk és konfliktusok

Content for item 1

A harmadik világ erősebb államai

Content for item 1

A harmadik világ: A déli félteke

Content for item 1

A harmadik világ: Izrael és az arab államok

Content for item 1

A globalizálódó világ

Content for item 1

A kommunizmus bukása

Content for item 1

Az európai Unió

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

A II. VILÁGHÁBORÚTÓL NAPJAINKIG


Az ideiglenesség kora

Content for item 1

Két választás Magyarországon

Content for item 1

A határon túli magyarok

Content for item 1

A Rákosi-korszak

Content for item 1

Reformtól a forradalomig

Content for item 1

1956. október 23.

Content for item 1

A forradalom győzelme

Content for item 1

Megtorlás és stabilizáció

Content for item 1

A hatvanas-hetvenes évek Magyarországa

Content for item 1

A puha diktatúra

Content for item 1

Út a rendszerváltás előtt

Content for item 1

A tárgyalásos forradalom

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1