7. osztály_hagyományos vázlatok

A vázlatok Horváth Péter könyvéből készültek (Nemzeti kiadó)

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA


Amerika a XVIII. században

Content for item 1

Amerikai függetlenségi háború

Content for item 1

Az ész kora a felvilágosodás

Content for item 1

Franciaország a XVIII. században

Content for item 1

A francia forradalom kezdete

Content for item 1

Franciaország köztársaság

Content for item 1

Napóleon császársága

Content for item 1

Napóleon tündöklése és bukása

Content for item 1

A kapitalizmus jellemzői

Content for item 1

Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban

Content for item 1

Változások a társadalomban

Content for item 1

[/toggle]

Összefoglalás

Content for item 1

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN


Hazánk a Habsburg Birodalomban

Content for item 1

Az ország benépesítése

Content for item 1

Mária Terézia a magyar trónon

Content for item 1

A felvilágosult önkényuralom

Content for item 1

A kalapos de alapos: II. József

Content for item 1

A titkos köztársasági mozgalom

Content for item 1

Magyarország a napóleoni háborúk korában

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

A REFORMKOR


A reformkor Magyarországon

Content for item 1

Széchenyi István

Content for item 1

A reformkor hajnalán

Content for item 1

Az első reformországgyűlés

Content for item 1

Kossuth Lajos

Content for item 1

Kultúránk a reformkorban

Content for item 1

Pártok a reformkorban

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC


1848. március 15.

Content for item 1

Az első felelős magyar kormány

Content for item 1

Támadás az alkotmányos Magyarország ellen

Content for item 1

Össztűz Magyarországra

Content for item 1

A tavaszi hadjárat

Content for item 1

A szabadságharc leverése

Content for item 1

Önkényuralom

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

NEMZETÁLLAMOK KORA


Az olasz egység

Content for item 1

A német egység

Content for item 1

Polgárháború Észak-Amerikában

Content for item 1

Az angol (brit) világbirodalom

Content for item 1

A technika a századfordulón

Content for item 1

A társadalom a századfordulón

Content for item 1

A társadalom a századfordulón

Content for item 1

A sokszínű munkásmozgalom

Content for item 1

Más tájakon

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

A DUALIZMUS KORA


Az osztrák-magyar kiegyezés létrejötte

Content for item 1

A dualizmus rendszere

Content for item 1

A dualista gazdaság fejlődése

Content for item 1

Társadalmi változások a XIX. század második felében

Content for item 1

Művelődés a dualizmus kori Magyarországon

Content for item 1

Gyász és ünnep

Content for item 1

A boldog békeidők alkonya

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1

AZ I. VILÁGHÁBORÚ


Harc a világuralomért, a gyarmatokért

Content for item 1

Az első világháború kezdete

Content for item 1

Az első világháború eseményei: 1914.

Content for item 1

Az első világháború eseményei: 1915-1916.

Content for item 1

Tömegek és gépek háborúja

Content for item 1

A februári forradalom Oroszországban

Content for item 1

Az októberi forradalom Oroszországban

Content for item 1

Győztesek és vesztesek

Content for item 1

Összefoglalás

Content for item 1