8. osztály_NAT-os vázlatok


Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió és Magyarország

A közelmúlt háborúi, válsággócai
A globalizáció
Az európai integráció
A tárgyalásos forradalom Magyarországon
A harmadik Magyar Köztársaság első évtizede
Hazánk külpolitikája és a határainkon túli magyarok helyzete a rendszerváltás után

Társadalmi és állampolgári ismeretek. Médiaismeret

Társadalmi szabályok
A demokrácia alapjai
A magyar állam működése
Sokszínű társadalom
Kommunikáció, tömegkommunikáció
Hírek, álhírek és reklámok
Az internet és a közösségi hálók

Gazdasági ismeretek

A gazdaság szereplői
Pénz, infláció, árfolyam
Pénzügyeink
A családi költségvetés
Gazdálkodj okosan!