ELISMERÉST KAPTAM

Nemrégen igen nagy megtiszteltetés ért. E-mailben megkeresett Sz. Tóth Gyula, és igen elismerően szólt rólam, a honlapomról és a munkásságomról. Azzal is meglepett, hogy a 15. Tanári noteszben lesz egy írás minderről. Nagyszerű levelezőpartnert találtam benne, aki mentorként is mellém állt. Majd elküldte nekem a honlapomra azt a szöveget, amelyik a Noteszben fog megjelenni.

Büszkén teszem közzé honlapomon ezt az írást, előtte azonban olvassanak el néhány gondolatot Sz. Tóth Gyuláról!

Sz. Tóth Gyula (Szigetvár, 1945) szellemi szabadfogalkozású, Budapesten él.
1972-ben végzett a szegedi JATE francia-orosz szakán. 1978-tól tanított a szekszárdi Tanítóképző Főiskolán, 1981-től az Oktatáskutató Intézet munkatársa. 1984-1988 között Halászteleken a „követő” iskola igazgatója. Törökbálinton 12 évfolyamos francia nyelvtanítási programot dolgozott ki. Kutató-fejlesztő tanárként több évtizedet dolgozott a Zsolnai József által irányított pedagógiai programban.
Egyetemi doktori címet szerzett pedagógiából.
Fő tevékenységei: francia-magyar kulturális értékek közvetítése, a tanítási, nyelvi-kommunikációs kompetenciák kialakítása. Tanulmányai, kritikái folyamatosan megjelennek a nyomtatott és az elektronikus sajtóban, itthon és külföldön. Főbb munkái: Téléphant-Élévision, Correspondances francia nyelvi programcsomag, a 12 legszebb magyar vers sorozat francia adaptációinak feldolgozása, Tanári notesz (13 kötet).

Sz. Tóth Gyula tanár jegyzete

Heni néni iskolája. Heni néni honlapon is tanít. Tematikus bóklászásom során érdekes honlapra bukkantam. Iskolai menü tárult fel. De nem intézmény, csak olyan, egyetlen tanár működteti, a sajátja. A honlap látványos, esztétikus, szakszerű, tagolt. A tanárnő bemutatkozik: „Tóthné Dvihally Henriette. 1961. október 16-án születtem Tatabányán. A tatabányai Árpád Gimnázium elvégzése után az egri tanárképző főiskolára kerültem, ahol magyar-történelem szakon végeztem. 1985-87 között a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tanítottam, majd átkerültem a Dózsa iskolába. Azóta is itt tanítok.” Kiderül, Tatabányán vagyunk. Ahogy kiveszem, megjelenik az egész iskola működése, nagyon részletesen, és benne a tanárnő ténykedése. Amint feladatokat old meg. Tételeket dolgoz ki. Témákat dolgoz fel, mint például a hazaszeretet. Nagy irodalomelméleti felkészültséggel szövegelemzést végez. Műelemzései értékét külön az is adja, ahogyan bánik a szöveggel: összefogott, elméletileg a fontos és szükséges elemeket szintézisbe hozza. És mindezt röviden, tagoltan, érthetően. Jóval több, mint kidolgozott érettségi tétel (nagy hasznát vehetik a diákok), tanulmány, bármely színvonalas szaklapban megállná a helyét. Annál is inkább, mert nem „tudákoskodó”, nem kíván a legokosabb műelemző szerepében tetszelegni, nem nyomakodik a téma fölé, és nem dobálózik divatos irodalomelméleti fogalmakkal. Következésképp, nem bánt meg senkit, aki esetleg másként gondolja, és főleg hiteles műhöz, szerzőhöz. A legtöbb, mit lelkiismeretes, felkészült pedagógus szakember megtehet.
Változást jelent be: megújítja honlapját (henineni.dozsasportiskola.hu), a feltöltés, a szerkesztés még folyik. A dátum: 2018.01.02. Azóta él az új honlap. Amit eleinte nem tudtam kihámozni: Heni néni az igazgató? Merthogy „iskolámról” beszél (étkezési díj befizetése is szerepel, miként a szülőknek szóló tájékoztatás…) De az osztályát jeleníti meg (osztálynévsor, és valószínűleg az ott tanító tanárokkal). Kis utánajárás, keresés, és máris megtudjuk: Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola, van intézményvezető, tagintézmény-vezető, a sorban Tóthné Dvihally Henriette, szak: magyar, történelem, küzdelem és játék, humán munkaközösség-vezető. Tehát a honlapos program: iskola az iskolában, avagy Heni néni külön iskolája. De nem magániskola. Nyilvános, digitálisan nyitott, az intézményhez kapcsolódva, a magyar oktatási rendszeren belül. Ékes szép példa. A szakterületeihez méltóan. És megannyi háttértudással, emberséggel. Merthogy küzdelem és játék, a humánum jegyében. Ilyen pedagógia is van.
2020. január 21.
Utóirat. Böngészve a honlapot, úgy látom, a mostani nehéz helyzetben számíthatnak a tanulók és a szülők Heni néni és a többi lelkiismeretes pedagógus szakmai tudására.
Sok sikert! 2020. március 17.