Tanáraink

 

NÉV TANTÁRGY
Tóthné Dvihally Henriette osztályfőnök, irodalom, nyelvtan, történelem, etika, hon- és népismeret
Babiczné Tóth Katalin ének
Bakonyi Miklós rajz
Baranyai József informatika
Ladányiné Vági Judit
német
Lengyelné Halmai Mária angol
Slezák Andrea
matematika
Stockbauer Katalin
testnevelés
Szilágyiné Kreizinger Ágnes
technika
Tóth Judit
természettudomány