Tanulási stílusok

Auditív tanulási stílus
A verbális ingerekre figyel fel leginkább a tanuló. Önálló tanulás során kifejezetten kedveli, ha az elsajátítandó ismeretanyag szóban is elhangzik.
Számukra nagyszerű az írott szöveg felolvasása, vagy nekik kedvezőbb az élőközvetítéses konzultáció.
Ha a tananyag nem rendelkezik audió résszel, érdemes, ha saját maguk hozzák azt létre, hangos felolvasással, esetlegesen annak rögzítésével.

Vizuális tanulási stílus
A jó ábra hatalma. Egy jó ábra többet mond ezernyi szónál. Legalábbis azoknak biztos, akik leginkább a látottakra támaszkodnak a tanulás során.
Számukra nem csak a rögzítés, hanem a felelevenítés is sokszor vizuális alapú.
Ha a tananyag nem rendelkezik jó ábrával, akkor ajánlott, ha ezt maga a tanuló hozza létre, hiszen a bevésődést már magának az ábrának a megalkotása, az olvasott anyag vizuális rendszerezése is segíti.

Mozgásos tanulási stílus
A bevésődést cselekvéssel támasztja alá a tanuló.

  • jegyzetelés
  • tanulási folyamat során hevesen gesztikulálnak, esetleg fel-alá mászkálnak.
  • Az anyag rögzítése ilyenkor ezekhez a mozdulatokhoz társul, amelyek sokszor reprodukálódnak az ismeret felelevenítésekor is (ugyanolyan heves gesztikulációt létrehozva).

Egyedül tanuló tanulási stílus
Vannak, akiket kifejezetten zavar mások jelenléte a tanulás folyamata során. Amennyiben ilyen típusúak vagyunk, akkor igyekezzünk létrehozni magunk körül egy olyan helyszínt, szobát, ahol a megteremthetjük magunknak a biztonságos és nyugodt tanulófészket, ahol megfelelően tudunk koncentrálni az elsajátítandó anyagra.

Társas tanulási stílus
Aki mindig kérdez, aki aktívan részt vesz egy közösségben, a problémákat megosztja a többiekkel, melyekre a megoldást együtt találják meg.
Fontos, hogy aki ilyen típusú, az ne csak vegyen, hanem megosszon is tudást, azaz szimbiózisban éljen a csoporttal

Impulzív tanulási stílus
A válasz sokszor mérlegelés nélkül, intuitív módon érkezik.
Az impulzív tanulók hirtelen reagáló emberek, szívesen vitáznak, tanulnak, oldanak meg problémákat csoportban.
Az ötleteket gyorsan, mérlegelés nélkül „szórják”, a megoldásra inkább „ráéreznek”, mintsem szisztematikus megkeresnék. Az első eszébe jutó ötletet mondja, nem gondolja át válaszait, így lehet jó eredménye, de nem tudja megmagyarázni

Reflektív tanulási stílus
A diák az információkat logikai egységekbe foglalja, szisztematikusan elemzi
Mechanikus tanulási stílus:
Válasz mindig reprodukció, és megértés mentes. Leginkább a magolás esetén fordul elő.
A részletek megjegyzésére épül, az összefüggések feltárása e módszerben alig kap szerepet, a rövidtávú, minél pontosabb ismeretfelidézés e tanulás elsődleges célja.